Vaikutukset

Hankkeita yhteensä
Yritystukia
Kehittämishankkeita
Rahaa jaossa ohjelmakaudella (milj. €)