Hämeen verkostopäivät kokoontui

Hämeen verkostopäivillä pureuduttiin maaseudun kehittämisteemoihin

Hämeen alueellinen verkostopäivä kokosi yhteen maaseudun kehittämisessä mukana olevia toimijoita Lammin biologiselle asemalle tammikuussa. Päivän aikana kuultiin alustuksia sekä keskusteltiin neljästä eri maaseutuohjelman kehittämisteemasta. Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen sekä digitalisoituminen nousivat keskeisiksi asioiksi eri puheenvuoroissa.

Continue reading ”Hämeen verkostopäivät kokoontui”

Hämeenraitti jakaa tietoa

Maaseuturahoitus Hämeessä -tiedonvälityshankkeen eli Hämeenraitin tavoitteena on lisätä maaseutuohjelman viestintää Kanta- ja Päijät -Hämeessä. Yksi tärkeistä tehtävistä on lisätä tietoa yritysten ja yhdistysten rahoitusmahdollisuuksista.

Joulukuun alussa alkanut Maaseuturahoitus Hämeessä -hanke viestii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Hämeen ELY-keskuksen ja viiden Leader-ryhmän toimialueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen tiedottajana aloitti joulukuussa medianomi Ulla Harju.

─ Hankkeen nimeksi on valittu Hämeenraitti ja mielestäni se kuvaa hyvin Hämettä Continue reading ”Hämeenraitti jakaa tietoa”

Mennään metsään -hanke käynnistyi vuoden alussa

Luontomatkailu on maailman keskeisiä matkailutrendejä. Mennään metsään -hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen ja Hämeen keskeisten retkeilyreittien vetovoimaisuuden ja elämyksellisyyden kehittäminen matkailun sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.

Hankkeessa edistetään alueen asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksia ja vahvistetaan luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan  elinvoimaisuutta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille. Hanke pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja erityisesti reittien ylläpidon ja huollon osalta. Continue reading ”Mennään metsään -hanke käynnistyi vuoden alussa”