Paikkatietoaineistot edistävät yhteishankkeiden suunnittelua

16.11.2018

Viime vuosina on useissa hankkeissa kehitetty laserkeilausaineiston hyödyntämistä metsäojien kunnostamisen suunnittelussa. Tavoitteena on ollut tarkentaa työn tuloksena syntyvää suunnitelmaa. Esimerkiksi laserkeilausaineistosta muodostetut korkeusmallit mahdollistavat ojaverkoston kunnostuksen suunnittelun entistä tarkemmin. Aineiston keskivirhe on noin 30 cm. Erillisiä vaakituksia tarvitaan siten entistä harvemmin. Peruskuivatuksen kunnossapidon suunnittelu, vesien johtamisen suunnittelu ja vesiensuojelurakenteiden sijoittaminen maastossa siten, että niiden toiminta olisi mahdollisimman tehokasta, on nykytekniikan avulla aiempaa huomattavasti vaivattomampaa.

Uudet paikkatietotyökalut helpottavat suunnittelua

Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuille https://www.metsakeskus.fi/ ollaan Tapio Oy:n vetämällä Paikkatiedon hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa -yhteishankkeella kokoamassa aineistoa ja erilaisia paikkatiedon hyödyntämiseen pohjautuvia työkaluja kunnostusojitussuunnittelijan käyttöön hänen suunnitellessaan ojien kunnostamishanketta. Tämä tarinakartan muotoon rakennettava ”Työkalupakki” sisältää runsaasti laserkeilausaineistosta tuotettuun korkeusmalliin perustuvia aineistoja, jotka helpottavat ja tarkentavat suunnittelijan työtä.

Tarinakartassa kuvataan tällä hetkellä käytettävissä olevat ojaston kunnostushankkeen suunnittelussa vapaasti hyödynnettävät paikkatietoaineistot. Ne ovat otettavissa käyttöön toimijan omiin järjestelmiin WMS -rajapinta palvelun kautta tai niitä voidaan hyödyntää suoraan metsäkeskuksen sivuilla olevassa karttapalvelussa. Ojituksen suunnittelija voi hyödyntää työkaluja hankkeensa markkinointiin ja suunnitteluun, kunnostusojituskelpoisuuden arviointiin, ojitusalueella olevan puumäärän hahmottamiseen, maanpinnan korkeuksien ja kaltevuuksien hahmottamiseen, ojien kunnon arviointiin sekä vesiensuojelurakenteiden sijoittamisen ja mitoituksen suunnitteluun. Lue lisää »

Mikä ihmeen maksatus?

12.11.2018

Jutta ja Tiina ELY:n maksatusyksiköstä tässä moi! Me olemme niitä ”pahoja” virkanaisia, jotka kyselevät lisätietoja ja hylkäävät kustannuksia, laki- ja asetus pykälistä paasaten.  Vai olemmeko sittenkään?

Maaseudun hanke- ja yritystukien käsittelijöitä on Hämeen ELY-keskuksessa neljä, kaksi Hämeenlinnassa ja kaksi Lahdessa. Käsittelemme Hyrrä-järjestelmään jätetyt maksuhakemukset ja teemme niihin maksupäätösesitykset. Kaksi meistä tekee myös muiden rahoitusmuotojen maksuja. Lisäksi suoritamme paikan päällä tehtäviä investointien hallinnollisia tarkastuksia ja pidämme hakijoille maksatuskoulutuksia.

Yritämme tehdä työmme mahdollisimman tehokkaasti ja hakijaystävällisesti, niin ettei hylättävää olisi. Työ on aaltoilevaa ja toisinaan hakemuksia kertyy jonoon paljonkin. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä ja välillä hakemustasi ei oteta heti käsittelyyn. Teemme noin 300 päätöstä vuosittain ja niiden joukossa on paljon isoja hankkeita joiden maksatusten käsittely vie monta päivää.

Tällä hetkellä hakemustilanne on melko hyvä ja käsittelemme loka- ja marraskuussa saapuneita hakemuksia. Kiireisimmät ajat ovat yleensä vuodenvaihteen jälkeen ja ennen kesälomien alkua. Hyrrä-järjestelmässä on maksukatkot yleensä heinä- ja joulukuussa. Kannattaa huomioida nämä, kun maksuhakemusta on tekemässä. Lue lisää »

Jargonista päivää!

11.10.2018

Kuva kaapattu Riitta Suomisen esityksestä – klikkaamalla saat sen isommaksi.

Yllä oleva kuva ja sen tekstit ovat totta. Valitettavasti. Onko siis ihme, että virkamieskieltä pidetään vaikeana ymmärtää?

Eilen saimme jälleen kuulla täyslaidallisen kapulakielestä Kielipoliisinakin tunnetulta Riitta Suomiselta. Riitta kävi kouluttamassa Hämeenraitin järjestämässä tilaisuudessa hämäläisiä maaseudun kehittäjiä ja muita toimijoita. Tärkein sanoma oli unohtaa kapulakielen käyttö ja siirtyä selväkieleen. Käytettävyys, nopea luettavuus ja ymmärrettävyys olivat sanoja, jotka toistuivat eilen usein.

Itse ajattelen, että virkamieskieli ruokkii virkamieskieltä. Vanhoja tapoja ei uskalleta lähteä rikkomaan, koska ”aina ennenkin on puhuttu ja kirjoitettu näin”. Lakeihin ja asetuksiin on hyvä vedota. Niiden ajatellaan tai perustellaan asettavan vaatimuksia myös kielelle.

Mutta toimii se kapula ihan perushankekielessäkin: ”hanke on kehittämiseen painottuva hanke.” Täydellinen kehäpäätelmä! Hanke-sanasta olen muuten kirjoittanut aiemminkin (klik).

Mutta miten kapulaa sitten voi vähentää? Miten omassa työssä tai arjessa voi puhua selkeämmin? Tässä muutama koulutuksesta poimittu ja itsekin opittu vinkki siihen, miten kielestä saa käyttäjäystävällisempää. Vinkki numero 1: Unohda pitkät sanat kuten käyttäjäystävällinen. Lue lisää »

Kanta-Hämeen matkailuyrittäjät ottivat paikkansa japanilaisten matkanjärjestäjien sydämessä

9.10.2018

Kanta-Hämeen alueen matkailuyrittäjät avasivat syyskuun lopulla tietä Hämeen tunnetuksi tekemiselle Japanissa. Matkalla kasvuun-yhteistyöhankkeen opintomatka Tokioon mahdollisti tutustumisen maailman suurimmille JATA 2018 -matkamessuille, mutta mikä parasta, messujen lisäksi yrittäjille järjestettiin yksityinen workshop-tilaisuus, johon oli kutsuttu joukko merkittäviä japanilaisia matkanjärjestäjiä, tukkukauppiaita, toimittajia sekä Suomi-faneja.

Tilaisuus järjestettiin JATA 2018 -messuja lähellä sijaitsevassa hotellissa. Paikalle saapui yhteensä 35 Suomesta kiinnostunutta myyjää, joiden joukossa olivat muun muassa maailman suurimman tukkukaupan JTB:n sekä merkittävän Pohjois-Eurooppaa ja Baltian maita myyvän tukkukauppiaan Miki Tourism Ltd. edustajia.

Tilaisuuden alussa oli PowerPoint-esitys Hämeestä ja paikalla olevista yrityksistä, jonka esitteli loppilainen Anu Kosonen, Pirteeks-yrityksestä. Esityksen jälkeen yrittäjillä ja asiakkailla oli aikaa keskustella kahden kesken workshop-pöytien ääressä tarkemmin kohteiden tarjonnasta ja alueen nähtävyyskohteista. Lue lisää »

Päijät-Hämeen luonto on kultakimpale ja yhteistyöllä vielä suurempi

10.9.2018

Suomen luonto ja siihen perustuva luontomatkailun kehittäminen ovat ollut nosteessa jo jonkin aikaa. Hyvät uutiset Suomen huomioimisesta parhaimpien matkailumaiden joukossa maailmassa ovat saaneet myös meidät suomalaiset entistä enemmän arvostamaan omaa ainutlaatuista luontoamme.

Myös Päijät-Hämeessä on herätty ymmärtämään, että täällä asutaan ja eletään varsinaisen kulta- ja luontokimpaleen päällä. Alueella on mittavat vesistöt, Päijänteen kansallispuisto sekä merkittäviä luontokohteita. Maisemaa hallitsevat maan parhaimmat metsät ja puhtaat vedet, joita Salpausselän aaltoilevat ja vaihtelevat maastomuodot rikastuttavat. Päijät-Hämeellä on loistavat mahdollisuudet saada luonto- ja hyvinvointimatkailun kasvusta osansa.

Mennään metsään -hanke kokosi yhdessä Salpausselkä Geopark -hankkeen kanssa järjestettyyn seminaariin yli 60 luontomatkailusta kiinnostunutta 30. elokuuta Sysmän teatteritalolle. Seminaarin puheenvuoroissa nousivat esiin juuri arvostuksen ja ylpeyden tärkeys oman alueen erityslaatuisuuttaa kohtaan. Tärkeää on ammentaa aidoista asioista, omasta alkuperästä ja paikallisesta elämäntyylistä. Lue lisää »

Avainsanat

Viimeisimmät kirjoitukset