Heimohautomolla uutta intoa yhteisöön!

Onko kylällänne uusia ideoita kesätapahtumaan, mutta tekijät puuttuvat? Onko kirkonkylällänne tarvetta koulutukselle tulevan kehittämissuunnitelman tiimoilta? Löytyykö yhteisöstänne tarinoita, joita haluatte hyödyntää alueenne markkinoinnissa? Apua on saatavilla: kutsu Heimohautomo paikalle!

Heimohautomo on tuore kokonaisuus, jossa ei haudota linnun poikia vaan pureudutaan kylien ja yhteisöjen auttamiseen Päijät-Hämeen alueella. Esimerkiksi työpajojen ja erilaisten foorumien kautta tuodaan nuoria kylätoimintaan, kaivetaan alueen historiasta tarinoita yhteisön toiminnan tueksi ja etsitään ratkaisuja kaikkeen tarvittavaan kehittämiseen yhdistysksissä.

Reilun kahden vuoden aikana tehdään yhteistyötä mahdollisimmat laajasti alueen kuntien sekä yhteisöjen kanssa. Alueen yhteisöt muodostuvat esimerkiksi asukkaista, kesäasukkaista, vapaaehtoisista, yrittäjistä, nuorista ja vanhoista. Heimohautomon tavoitteena on piristää alueiden toimintaa ja luoda pysyvää yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Heimohautomossa työskentelee kyläaktivaattori Henna Pirkonen ja yhteisöaktivaattori Joonas Karhinen. Heimohautomoa hallinnoi Päijänne-Leader ry ja rahoituksen mahdollistaa Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma, tarkemmin Hämeen Ely-Keskus. Continue reading ”Heimohautomolla uutta intoa yhteisöön!”

Kahdeksan ideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden haussa

Tammikuun lopussa päättyneeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 46 hankeideaa. Näistä kahdeksan ideaa on päässyt jatkovalmisteluun. Teemana tällä hakukierroksella oli maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen.

Arviointiryhmä valitsi kahdeksan hakuteeman mukaista, parhaiten ohjelman tavoitteita tukevaa ehdotusta jatkovalmisteluun. Jatkovalmisteluun valitut ideat voivat osallistua varsinaiseen hakuun, joka on 11.3.-3.5.2019. Hämeen ELY-keskus järjestää jatkovalmisteluun valituille koulutustilaisuuden 8.3.2019.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset

 

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

Hankkeessa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia sekä pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa. Elinkaaristen ympäristövaikutusten arvioinnilla todennetaan uusien kuivikevaihtoehtojen ja niiden käyttöketjujen pienentyneet vaikutukset turpeen käyttöön verrattuna.

Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilö: Maarit Hellstedt

Päästöt kuriin ja hiilinielut kasvuun – peltoheitot ja turvesuonpohjat metsiksi

Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen lisäämällä turvesuonpohjien ja maatalouskäytön ulkopuolella olevien peltoheittojen metsitystä. Hanke tuottaa ratkaisuja ja menetelmiä sopivien metsityskohteiden löytämiseen, tietoa hyvään lopputulokseen johtavien metsitysmenetelmien valintaan ja levittää tietoa valtakunnallisesti sekä maanomistajille että metsä- ja maatalousalan toimijoille.

Idean esittäjä: Suomen metsäkeskus
Yhteyshenkilö: Yrjö Ylkänen

Luonnonaineiden tehouutto

Hankkeessa käynnistetään paikallisesti toimivaa luonnon uuteaineiden tuotantoa maaseudun elinkeinoelämän elävöittämiseksi. Esimerkiksi liikuteltavalla tuotantoyksiköllä, joka on pakattu konttiratkaisuksi, on edellytyksiä toimia niin maaseudulla kuin kaupunkimaisissa ympäristöissä tuoden ansaintamahdollisuuksia raakatuotteiden valmistuksena tai myyntinä uuteaineita hyödyntäville jatkojalostusketjuille, kuten kosmetiikka-, elintarvike- ja well-being-tuoteteollisuus.

Idean esittäjä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteyshenkilö: Tuomas Koiranen

ELVIS-elintarvikealan vastuullisesti ja innovatiivisesti suuntautuneet maaseutuyritykset

Tavoitteena on edistää maaseudun elintarvikealan pienten yritysten kestävää kehitystä ja sitä kautta mahdollisesti syntyvää kilpailukykyä tai uutta liiketoimintaa jakamalla tietoa ja mahdollistamalla toisilta oppiminen vastuullisista toimenpiteistä jalostustoiminnassa sekä tukemalla uusien mahdollisuuksien oivaltamista ilmasto- ja resurssiviisaassa trendissä.

Idean esittäjä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yhteyshenkilö: Hanna-Maija Väisänen

Kestävää kehitystä robotiikalla, automatiikalla ja älyteknologialla

Tietoa välittämällä ja osaamista yhdistämällä kotieläintilat löytävät uusia vaihtoehtoja kestävyyteen ja eläinten hyvinvointiin. Peltoviljelyssä voidaan löytää uusia keinoja ympäristön kuormittumisen vähentämiseen. Eri näkökulmia yhdistävään verkostoon kutsutaan avoimesti mukaan aiheen parissa työskentelevät ja kiinnostuneet asiantuntijat sekä maatalousyrittäjät.

Idean esittäjä: Työtehoseura ry
Yhteyshenkilö: Reetta Palva

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

Tavoitteena on saada lämpö- ja energialaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä.

Idean esittäjä: Tapio Oy
Yhteyshenkilö: Tommi Tenhola

Kohti kestävää pienteurastamotoimintaa

Tavoitteena on parantaa pienteurastamoyritysten ja niiden yhteydessä toimivien myymälöiden liiketoimintamahdollisuuksia etsimällä tuotteisiin soveltuvia kestäviä ympäristöratkaisuja.

Idean esittäjä: Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Siri Pekuri

Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja alkutuotannon arvostusta

Tavoitteena on vahvistaa kumppanuusmaataloutta ja tuottaja-kuluttajasuhdetta. Kumppanuusmaataloudessa kuluttaja jakaa ruuantuotannon taloudellista riskiä maksamalla satotuotteista etukäteen, ja usein myös osallistuu jossain määrin itse ruuantuotantoon. Hanke tuottaa uutta tietoa kumppanuusmaataloudesta ja tarkastelee sitä kestävyyden eri näkökulmista.

Idean esittäjä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yhteyshenkilö: Ritva Mynttinen

Lisätietoja:
Hämeen ELY-keskus
asiantuntija Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi p.0295 025 046
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 025 065

 

LounaPlussan REITISTÖ-teemahankkeen haku auki

LounaPlussa ry etsii yhdistyksiä mukaan REITISTÖ-teemahankkeeseen, jossa rahoitetaan luonto- ja virkistyskohteiden rakennelmia ja kalusteita olemassa olevien reitistöjen läheisyyteen (esim. laiturit, nuotiopaikat, opasteet, puuvajat).Hanke edistää kotiseudun luontoon tutustumista ja asuinympäristön virkistyskäyttöä.

Hankkeiden kustannusarvion tulee olla 1.000-10.000 euroa ja tukea myönnetään 75 prosenttia kustannuksista. Yhdistyksen oma osuus, 25 prosenttia, tulee olla ensisijaisesti rahallinen.

Hakemukset tulee jättää 5.4.2019 mennessä LounaPlussan toimistolle (Koulukatu 13, Forssa).

Hankkeiden valinnasta päättää LounaPlussan hallitus huhtikuun kokouksessa.

Lisätietoja toteutuksesta ja hakemisesta: LounaPlussa ry:n hankeneuvoja Elina Hujanen 050 3791 831 / etunimi.sukunimi@lounaplussa.fi.

 

Maaseudun kehittämiseen ja yritystukiin viime vuonna 7,42 m.e.

Hämeen ELY-keskus käytti maaseudun kehittämiseen vuonna 2018 kokonaisuutena rahoitusta edellisen vuoden tasolla. Uusina kehittämishankkeina rahoitettiin muun muassa ruokasektoriin, luonnontuotealaan, puutuotealaan, matkailuun ja yritysten digiosaamiseen liittyviä hankkeita. Maaseudun yritystukia myönnettiin yhteensä 42 yritykselle.

Hämeen ELY-keskus myönsi vuonna 2018 maaseudun yritystukia yhteensä 2,09 miljoonaa euroa, 26 hankkeelle. Kanta-Hämeessä suurin tuki myönnettiin AMJ-Tuotanto Oy:lle erikoiselementtitehtaaseen. Karotia Oy sai tukea kuorimon tuotantotilojen laajentamiseen. Päijät-Hämeessä suurin tuen saaja oli Pekkalan Korjaamo Oy, joka sai rahoitusta raskaan kaluston pesuhalliin. Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy:lle myönnettiin rahoitusta CNC-ovijyrsimökoneen modernisointiin.

Leader-yritystukia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 0,38 miljoonaa euroa, 16 hankkeelle. Kanta-Hämeessä suurin tuen saaja oli Evon luonto Oy, jolle myönnettiin rahoitusta Aulangon Heikkilän uudisrakentamiseen ja kehittämiseen matkailukäyttöön. Päijät-Hämeessä suurin Leader-yritystuki myönnettiin Nikke Areena Oy:lle monitoimihalliin.

Maaseudun kehittämishankkeita rahoitettiin vuonna 2018 yhteensä 3,57 milj. eurolla, 19 hanketta. Leader -ryhmien hanketukia myönnettiin yhteensä 1,38 miljoonalla eurolla. Hankkeita oli 54. Continue reading ”Maaseudun kehittämiseen ja yritystukiin viime vuonna 7,42 m.e.”

HYTE-hetket ja kyläkahvilat laajenevat koko Kanta-Hämeeseen

HYTE-hetki edistää hyvinvointia ja terveyttä ja tuo toiminnan lähelle, omalle kylälle. Haussa on kyliä ja HYTE-hetkien tarjoajia.

 

HYTE-hetket ja kyläkahvilat toimintaa on pilotoitu onnistuneesti viime vuonna Forssan seudun kylätaloilla. Nyt toimintakokeilua laajennetaan Riihimäen seudulle ja Hämeenlinnan seudulle. Haussa on sekä kylien yhteistiloja sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuokioiden järjestäjiä.

− Jokaisella kylällä ja asuinalueella pitäisi olla joku säännöllinen, matalan kynnyksen tapaamishetki ja paikka, missä asukkaat voivat tavata toisiaan, miettii Hämeen kylien kyläasiamies Elina Leppänen.

− Uudessa maakunnassa tarvitaan kylätalojen ja asukastupien kaltaisia paikkoja, minne voidaan tuoda palveluja asukkaiden pariin. Nämä HYTE-hetket ovat iso askel tähän, Leppänen jatkaa

Forssan seudulla viime vuonna toteutetussa pilotissa kyläkahviloita järjestettiin seitsemällä kylä- tai seurantalolla. HYTE-hetkiä tarjosi viisi yhdistystä ja neljä yrittäjää.

Continue reading ”HYTE-hetket ja kyläkahvilat laajenevat koko Kanta-Hämeeseen”

Suomen paras ruokamatkailutuote -kilpailu alkaa jälleen!

Yhdessä tekoja! Kolmas ruokamatkailukilpailu 2019 on täällä!


Suomen paras ruokamatkailutuote -kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään uutta, paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteystyötä.

Kilpailuun voivat osallistua Manner-Suomen alueella toimivat yritykset ja yhteisöt 17.1-17.3.2019 välisenä aikana. Vaikka olisit osallistunut vuosina 2015 tai 2017, osallistu ihmeessä uudestaan. Voit myös ehdottaa ruokamatkailuun liittyvää tahoa osallistumaan kilpailuun. Continue reading ”Suomen paras ruokamatkailutuote -kilpailu alkaa jälleen!”

Jokimaan alueelle suunnitteilla 3 miljoonan euron biokaasulaitos

Biokaasun tuotanto kiinnostaa hevosalan toimijoita

 

Suomessa muodostuu vuosittain vajaat 700 000 tonnia hevosenlantaa. Hevostallit ja ravikeskukset sijaitsevat nykyisin maaseudun sijaan lähellä asutuskeskuksia ja kamppailevat lannasta syntyvän taloudellisen taakan kanssa. Jokimaan ravikeskus on LUTin tutkijoiden avulla löytänyt yhtälön, jolla taakka on mahdollista kääntää liiketoimintamahdollisuudeksi.

Jokimaan ravikeskuksen alueelle on suunnitteilla noin kolme miljoonaa euroa maksava biokaasulaitos. Hevosenlannan lisäksi sen on tarkoitus hyödyntää raaka-aineenaan myös elintarviketeollisuuden ja Päijät-Hämeen alueen maatalouden sivuvirtoja. Laitoksen tuottama kaasu on tarkoitus jalostaa liikennepolttoaineeksi, joka myydään loppukäyttäjille laitoksen yhteyteen rakennettavalta tankkausasemalta.

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) -hanke tuotti tietoa lannan hyötykäytön potentiaalista liiketaloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta. Hämeen ELY-keskus rahoitti hiljattain päättynyttä hanketta, jossa yhdistyivät LUTin tuotantotalouden ja kestävyystutkimuksen osaaminen. Continue reading ”Jokimaan alueelle suunnitteilla 3 miljoonan euron biokaasulaitos”

Japanilaiset matkanjärjestäjät ja bloggarit vierailevat Hämeessä

Kantahämäläistä matkailutarjontaa esitellään japanilaiselle kymmenen hengen ryhmälle viikonlopun ajan tammikuussa. Vierailun aikana esitellään hämäläistä luontoa, lähiruokaa, käsityöperinnettä sekä historiaa. 

Hämäläiset matkailuyrittäjät tekivät viime syksynä onnistuneen opintomatkan Tokioon. Matkan aikana yrittäjät tapasivat Suomeen matkoja järjestävien japanilaisten tukkukauppiaiden, matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen edustajia. Nyt työ japanilaisten asiakkaiden saamiseksi Kanta-Hämeeseen jatkuu. Matkalla kasvuun -yhteistyöhankkeen myötävaikutuksella alueen matkailutarjontaan tutustuu tulevan viikonlopun ajan kymmenen henkilön ryhmä potentiaalisia japanilaisia asiakkaita.

Japanilaisten vierailuun sisältyy hämäläisen luonnon ja lähiruuan esittelyä sekä tutustumista käsityöperinteeseen sekä alueen historiaan. Ryhmä tutustuu niihin hankkeessa mukana oleviin yrityksiin, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita kasvattamaan liiketoimintaansa kansainvälisten asiakkaiden kautta ja panostavat siihen rahallisesti.

Matkalla kasvuun -yhteistyöhankkeen projektipäällikkö Leena Puumalainen on iloinen, että yrittäjistä löytyy rohkeutta ja halua hakea kansainvälisiä asiakkaita.

− Yhteistyö yrittäjien kanssa on sujunut hyvin. Pohdimme tietenkin, kuinka yritykset voisivat jatkaa hankkeen avulla käynnistyneitä konkreettisia toimenpiteitä myös hankkeen päätyttyä, Puumalainen toteaa. Continue reading ”Japanilaiset matkanjärjestäjät ja bloggarit vierailevat Hämeessä”

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku on nyt auki

Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan maaseutuohjelmaan sisältyviä valtakunnallisia hankkeita rahoitettavaksi vuonna 2019. Haku on auki 31.1.2019 asti.

 

Ideoita haetaan teemaan:

Maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen

Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää maaseudun elinkeinoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on löytää kestävää kehitystä ja erityisesti ilmastotavoitteita tukevia ideoita maaseudun elinkeinoaloilta, joissa on paljon aiheeseen liittyvää uuden tiedon ja osaamisen tarpeita tai erityisiä haasteita. Tarkoituksena on tuottaa elinkeinoalojen ongelmiin ja haasteisiin kestäviä ratkaisuja, edistämällä esimerkiksi uuden tiedon hyödyntämistä, innovatiivisten ratkaisujen tai uuden osaamisen kehittymistä. Hankkeet voivat osaltaan olla rakentamassa siltaa myös tulevalle ohjelmakaudelle.

Esimerkkejä mahdollisista kehittämiskohteista:

 • toimialan arvoketjut ja uudentyyppiset verkostot, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ilmastotavoitteiden kannalta
 • toimialojen kilpailukyvyn lisääminen ympäristöosaamista kokonaisvaltaisesti parantamalla, ’kilpailukykyä ilmastoviisaudesta’
 • ympäristöasioiden osaaminen ja hallinta, vähähiilisyys, resurssiviisaus, hiilen sidonta ja kiertotalous
 • kiertotalouden ratkaisut mahdollisuutena luoda uutta yritystoimintaa
 • Valmistelussa tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet sekä tarvittaessa sovittaa ne yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeet on suositeltavaa toteuttaa yhteistyöhankkeina kahden tai useamman toimijan kanssa.

Esitettävän hankeidean tulee soveltua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020.

Haussa ideat, ei vielä koko hanke

Valtakunnallisten hankkeiden haku toteutetaan kaksivaiheisena: ensin haetaan ideoita ja parhaista ideoista valitaan jatkoon potentiaalisimmat, joista jalostetaan haun toisessa vaiheessa varsinainen hankesuunnitelma ja -hakemus. Nyt ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erityisellä ideahakua varten laaditulla hakulomakkeella, joka on tulostettavissa Maaseutu.fi-sivustolla.

Ideoita haetaan ainoastaan hanketuille. Ideahaku ei koske yksittäisen yrityksen kehittämistä.

Miten mukaan?

Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 31.1.2019 mennessä sähköpostitse pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi. Ideahakulomake on mahdollista palauttaa myös postitse osoitteeseen: Hämeen ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, PL 29, 15141 LAHTI. Viimeinen postituspäivä on 31.1.2019.

Lisätietoja:
asiantuntija Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Hämeen ELY-keskuksen valintajaksot vuodelle 2019

Maaseudun yritys- ja hanketukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen. Valintajaksot Hämeen ELY-keskuksessa vuonna 2019 on nyt julkaistu.

Yritystukien valintajaksot :

 • 1.11.2018- 31.1.2019
 • 1.2.2019- 30.4.2019
 • 1.5.2019- 31.7.2019
 • 1.8.2019- 31.10.2019

Hanketukien valintajaksot:

 • 1.11.2018- 28.2.2019
 • 1.3.2019- 31.5.2019
 • 1.6.2019- 31.10.2019

Continue reading ”Hämeen ELY-keskuksen valintajaksot vuodelle 2019”