Arrakosken elävä historia

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Arrakosken kyläyhdistys ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Päijänne-Leader ry
Alkamisvuosi 2018
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Padasjoki, Päijät-Häme
Kustannusarvio 24.050,00 €
Julkinen tuki 21.645,00 €
Kuvaus
”Arrakosken elävä historia: Miten Enbergistä tuli Ämpäri ja mitä ruotsalaiset sepät toivat päijäthämäläisen maaseutukylän arkeen?” -hanke tutkii ja tekee näkyväksi Arrakosken kylän historiaa ja kotiseudun merkitystä sen menneille ja nykyisille asukkaille. Tavoitteena on kirjoittaa Arrakosken elävä historiateos, joka tuottaa tietoa kylän synnystä ja kehityksestä, erityisesti teollistumisen vaikutuksista maalaisympäristöön. Kirja kertoo tiedon ohella kyläläisten kokemuksista vuosien varrelta ja jättää näkyvän jäljen ihmisten elämästä ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Kirjan sisällön elävöittämiseksi, kotiseudun juurien vahvistumiseksi ja maalaisympäristön elinvoimaisuuden tueksi rakennetaan Arrakoski-polku paikallisen Alajärven ympäri. Polun varrelle rakennettavista opastauluista voi lukea kylän historian ja kehityksen kannalta oleelliset kohdat. Opastusteksti kehitetään kuunneltavaksi myös äänitteenä puhelimen avulla. Näin kaikenikäiset ulkoilijat ja lenkkeilijät voivat omaksua kylän tarinaa reitin varrelta.
Tavoitteena on luoda uudenlainen tapa päästä lähemmäksi maaseutua ja maalaiskulttuuria. Kehittämistyön kohderyhmänä ovat kaikenikäiset maaseudusta ja maalaiskylän tarinasta kiinnostuneet sekä erityisesti ihmiset, joiden juuret ovat Arrakosken maisemissa. Kehittämistyö yhdistää tutkimuksen, osallisuuden ja tekniikan tavalla, joka tukee maaseudun elinvoimaisuutta.
Yhteystiedot

Arrakosken kyläyhdistys ry