Elinvoimainen maatila Elina II HUMKS

Hankkeen tiedot
Toteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2019
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Tiedonvälityshanke
Toteutusalue(et) Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kaakkois-Suomi, Uusimaa
Kustannusarvio 844.444,44 €
Julkinen tuki 760.000,00 €
Kuvaus

Elina II HUMKS -hankkeen tavoitteena on hämäläisten, kaakkoissuomalaisten ja uusmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja hallitsemalla maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla sekä muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Elina II HUMKS -hankkeessa aktivoidaan ja edistetään maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan Ely-keskusten alueella.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Terhi Mäkilä
terhi.makila@proagria.fi
puh. 040 7092 478