HYMY Häme II - Hyvällä Yhteistyöllä Menestyviä Yrityksiä Hämeeseen II

Hankkeen tiedot
Toteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2019
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen
Toteutusalue(et) Kanta-Häme, Päijät-Häme
Kustannusarvio 300.000,00 €
Julkinen tuki 300.000,00€
Kuvaus

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II – HYMY Häme II -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin. HYMY Häme II jatkaa HYMY I.ssä saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat tukea jatkossa uuden hankkeen myötä. Tämän hankkeen tukemana huolehditaan kehittävien yritysten alkavien tai jo alulle saatettujen investointi- ja kehityshankkeiden eteenpäin viemisestä ja suunnitelmallisesta loppuun saattamisesta. Hanke täydentää ja tukee yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia, opintomatkoja sekä pilottiryhmiä. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana kasvupalvelujen uudistuksessa sekä ovat osana Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta. Hanke innostaa ja luo alustoja yrittäjille innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseen.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Päivi Tiura-Paavola
paivi.tiura-paavola@proagria.fi
puh. 044 4863 374