Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen -hanke

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Vantaan kaupunki
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat EMO ry
Alkamisvuosi 2016
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Vantaa, Uusimaa
Kustannusarvio 64.404,76 €
Julkinen tuki 54.100,00 €
Kuvaus
Katrinebergin kartano on 1800-luvun taitteessa rakennettu kartano Vantaan Seutulassa, mikä muodostaa ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen -hankkeella uinuva kartano herää uuteen loistoon palvelemaan 2010-luvun kuntayhteisön tarpeita. Katrinebergin kartano on tuleva Vantaan kaupungin asukastila. Toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Sen tavoitteita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankkeen myötä Katrinebergistä kehittyy yhdessä tekemisen ja uusien innovaatioiden alusta; tekemisen, oppimisen ja kokemuksien paikka; portti paikallisyhteisöön ja asukkaisiin; polku vahvempaan luontosuhteeseen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen luo mahdollisuuden monitoimijaisen yhteistyön tutkimus- ja kehitystyölle. Katrinebergin toimintamalli perustuu monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön. Hankkeen tehtävänä on toimijaverkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita. Katrinebergin toteuttamisesta vastaa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Kuntalaispalvelujen vankka kokemus, osaaminen ja asiantuntemus luovat hyvät edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.
Yhteystiedot
Vantaan kaupunki
Katriinantie 67
01760 VANTAA