Korin Yrittäjien juhla- ja Tapahtumapalvelut

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2018
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Yritysryhmähanke
Toteutusalue(et) Lahti, Päijät-Häme
Kustannusarvio 35.920,00 €
Julkinen tuki 26.940,00 €
Kuvaus

Hanke toteutetaan vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana. Tavoitteena on luoda hankkeessa mukana olevien yritysten yhteinen palvelukonsepti monipuolistamaan yritysten ja alueen palvelutarjoamaa juhla- ja tapahtumapalvelu sektorilla. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla saadaan luotua alueelle kokonaisvaltainen, moderni palvelukokonaisuus, jonka avulla keskittymän ja alueen yritysten palvelujen kysyntä saadaan kasvuun ja keskittymän koko potentiaali käyttöön. Samalla lisätään myös alueen mielenkiintoisuutta matkailun näkökulmasta. Tarkoituksena on lisäksi päivittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin- ja markkinoinnin osaaminen digiaikaan, saada käyttöön uusia markkinointikanavia ja työkaluja, sekä lisätä yrittäjien osaamista liiketoimintaan liittyvillä osa-alueilla, sekä lisätä yhteistyötä, keskinäistä verkostoitumista ja sparrausta mikroyrittäjien välillä.

Yhteystiedot

LADEC
Krista Mäkelä
krista.makela(at)ladec.fi
puh. 050 5718 885