Kouluyhteistyöhanke

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Urajärven kartanon ystävät ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Päijänne-Leader ry
Alkamisvuosi 2018
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Asikkala, Päijät-Häme
Kustannusarvio 10.180,00 €
Julkinen tuki 9.162,00 €
Kuvaus
Urajärven kartano museoineen, pihapiireineen ja puistoineen muodostaa erinomaisen oppimisympäristön, missä voi perehtyä mitä moninaisimpiin aiheisiin ilmiöpohjaisesti ja elämyksellisesti, kuten nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät. Haasteena kuitenkin on, että kartano sijaitsee jonkin verran syrjässä eikä sinne ole julkisia kulkuyhteyksiä. Toisaalta kouluilla ei juurikaan ole  käytettävissä määrärahoja opintoretkiin. Yhdistyksemme kuitenkin haluaa panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotta kulttuuriperintö siirtyisi uusille sukupolville. Meillä on myös valmiuksia ottaa vastaan koululaisryh-miä ja tarjota mielekästä, koulujen opetussuunnitelmia noudattavaa ohjelmaa – sekä yhdistyksemme piirissä että kyläl-lämme on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää koululaisvierailuilla. Verkkomateriaalilla haluamme tukea ja täydentää museovierailuja ja voimme palvella myös niitä koululaisia, joiden ei ole mahdollista päästä paikan päälle. Toisaalta verk-komateriaali hyödyttää myös muita kävijäryhmiämme.
Hankkeen tavoitteet ovat:
– Saavuttaa Päijät-Hämeen kouluikäinen yleisö ja luoda heille sopivia palveluita
– tukea koulujen kasvatus- ja opetustyötä
– siirtää paikallista kulttuuriperintöä uudelle sukupolvelle
– edistää opintomatkailua kartanolle ja samalla muutakin lähimatkailua
– lisätä kartanomuseon tunnettuutta ja kävijämäärää
– aktivoida kyläyhteisöä (esim. kyläläisiä työpajojen vetäjinä ja oheispalveluiden tarjoajina)
– käynnistää museomme osalta kouluyhteistyö, jonka toivomme voivan jatkua eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esim.
paikallisten järjestöjen sponsoroimina kouluvierailuina ja maksullisten leirikoulupalveluiden muodossa.
Yhteystiedot

Urajärven kartanon ystävät ry