Lumous - yritysryhmähanke

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Sysmän kunta
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus
Alkamisvuosi 2018
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Yritysryhmähanke
Toteutusalue(et) Sysmä, Päijät-Häme, Mäntsälä, Uusimaa
Kustannusarvio 66.440,00 €
Julkinen tuki 49.830,00 €
Kuvaus

Lumous-yritysryhmähankkeeseen osallistuu kolme yrittäjää Päijät-Hämeen ja yksi Uudenmaan alueelta. Hanke toteutetaan 1.9.2018- 31.8.2020 välisenä aikana. Hanke mahdollistaa yhteisen tuotebrändin lanseeraamisen ja uusien tuotteiden kehittämisen. Tavoitteena on saattaa markkinoille noin kymmenen paikallisiin luonnonyrtteihin perustuvaa tuotetta yhteisen tuotebrändin alle. Uudet innovatiiviset tuotteet mahdollistavat markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisäävät yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten luonnontuotealan ja alalla toimintaa aloittavien yritysten kanssa. Hankkeen aikana hankitaan tietoa ja neuvoja alan asiantuntijoilta mahdollisuuksista ja toimintatavoista sekä tutustutaan paremmin toisiin yrittäjiin, jotta yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen lopputulos. Yhteistyötä puoltaa yrittäjien toisiaan täydentävä osaaminen ja koulutus.Koulutukset toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan, tukea, sparrata, neuvoa ja tehdä tuotekehitystä yhdessä hankkeen aikana.

Yhteystiedot

Mia Kärkkäinen
mia.karkkainen(at)gmail.com
puh. 0400 858 596