Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2019
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Tiedonvälityshanke
Toteutusalue(et) Päijät-Häme
Kustannusarvio 59.417,50 e
Julkinen tuki 59.417,50 €
Kuvaus

Suomessa on luomukeruualueita eli luomumetsiä eniten maailmassa. Sertifioidut luomukeruualueet keskittyvät pohjoiseen Suomeen, mutta Suomi soveltuu kokonaisuudessaan luomusertifioiduksi keruutuotteiden poiminta-alueeksi. Hankkeen päätavoitteena on tiedottaa ja auttaa metsänomistajia keruutuotteiden hyödyntämisessä raaka-aineen keruusta lähtien tuotteiden myyntiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa luomusertifioinnista Päijät-Hämeessä ja selvitetään alueella toimivia keruutuotteiden ostajia ja jalostajia. Hankkeessa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia metsien luomusertifioinnista ja monikäytöstä, selvitetään luomusertifioinnin taloudellista merkitystä, Päijät-Hämeeseen parhaimmin sopivaa toimintamallia sekä eri toimialojen mahdollisuuksia hyödyntää luomumaakunnan imagoa. Hanke toteutetaan esiselvityshankkeena vuoden 2019 aikana. Hankkeen toteutusalueena mhy Päijät-Hämeen toimialue.

Yhteystiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
Mari Sarvaala
mari.sarvaala@mhy.fi
puh. 044 342 0068