Luonnostaan hyvä

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Hyvinkään kaupunki
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat EMO ry
Alkamisvuosi 2017
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Yritysryhmähanke
Toteutusalue(et) Hyvinkää, Uusimaa
Kustannusarvio 73.900,00 €
Julkinen tuki 55.425,00 €
Kuvaus
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontomatkailuyrittäjyyttä sekä Hyvinkään asemaa luontoaktiviteeteista tunnettuna retki- ja lomakohteena, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, erinomaisten  kulkuyhteyksien varrella. Hyvinkään luonto on monipuolista ja kaupungin alueella on suuri määrä arvokkaita luontokohteita. Edellytykset niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin luontomatkailun kehittämiselle ovat hyvät. Luontomatkailun paikallistaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä, mutta niiden suuruus riippuu alueen luontoarvojen lisäksi tarjolla olevien palveluiden määrästä. Ratkaisevassa roolissa ovatkin yritykset ja niiden palveluiden linkittyminen omaleimaisiksi, korkealaatuisiksi paketeiksi. Hyvinkään kaupunki on vahvasti mukana tukemassa luontomatkailun kehittämistä, ja puitteet alan yritystoiminnalle parantuvat edelleen meneillään olevien reitistöhankkeiden sekä kaupungin matkailun internetsivu-uudistuksen myötä.
Hankkeessa ryhmä luontomatkailuyrittäjiä vahvistaa yhteistyötään ja kehittää osaamistaan liittyen kansainvälisen tason matkailutuotepakettien luomiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Lisäksi tuotetaan yhteismarkkinointiin liittyvää ja sitä tukevaa materiaalia, osallistutaan alan messuille sekä omaksutaan alan hyviä käytänteitä muilta matkailualueilta. Tavoitteena on kehittää pysyvä malli yhteismarkkinoinnin ja myynnin järjestämiseksi.
Yhteystiedot
HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Pl 86
05801 HYVINKÄÄ