Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Päijänne-Leader ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2018
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Päijät-Häme, Pertunmaa
Kustannusarvio 240.000,00 €
Julkinen tuki 240.000,00 €
Kuvaus

Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä – hankkeen tavoitteena on tunnistaa kansalaistoiminnan kehittämistarpeet paikallisesti sekä ideoida asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen alustaa. Hanke vahvistaa ja kehittää paikallisidentiteettiä ja omaehtoista kehittämistyötä. Hankkeen toimien kautta kasvatetaan sosiaalista pääomaa lisäämällä yritysten, julkishallinnon sekä kolmannen ja neljännen sektorin välistä yhteistyötä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös uudistaa ja vakiinnuttaa aktiivinen ja järjestelmällinen yhteistyö alueen eri toimijoiden välillä. Hankkeen mahdollistaa kylien tarkoituksenmukaisen toiminnan kehittämisen kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi ja asuinalueiden elinvoiman lisäämiseksi. Ylätason tavoitteet pyritään saavuttamaan neljän kehittämisen kärjen kautta, jotka on yhteistyön koordinointi, maaseutualueiden tasavertaisuus, tulevaisuuden kansalaistoiminta ja syrjässä elämisen identiteetti. Käytännön kehittämistyön toteutuksen perustana on yhteistyön toimintamalli.

Yhteystiedot

Päijänne-Leader ry
Anu Taipale
anu.taipale(at)paijanne-leader.fi
puh. 040 7642 462