Pyöräilyn ja pyörämatkailun kehittämishanke

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Sysmän kunta
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Päijänne-Leader ry
Alkamisvuosi 2019
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Sysmä, Päijät-Häme
Kustannusarvio 45.000,00 €
Julkinen tuki 45.000,00 €
Kuvaus

Euroopan parlamentin tekemän tutkimuksen mukaan pyörämatkailu tuottaa Euroopan talouteen enemmän kuin risteilyliiketoiminta ja pyörämatkailun jättämä tulo jää paikallistalouteen ja kanavoituu pieniinkin kohteisiin. Se on paikallisista palveluntuottajista riippuvaista eikä isojen kansainvälisten operaattoreiden kontrol-loimaa. Pyörämatkailu istuu myös moniin matkailutrendeihin, lähi- ja luontomatkailuun sekä aktiviteetti- ja seikkailumatkailuun. Pyörämatkailijan motiivina on päästä tavanomaisten matkailukohteiden ulkopuolelle, pienempiin paikkoihin, tutustua paikalliseen elämään ja elämäntapaan ja nauttia kevyestä liikunnasta ja ulkoi-lusta luonnossa. Pyörämatkailun kehittäminen on entistä suunnitelmallisempaa. Vaikka edellytyksiä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla olisi, saattavat pienet yksityiskohdat palveluiden tarjonnassa estää kansainvälistymisen. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi toimimaton liikenne ja logistiikka, palveluntarjoajien puutteelliset tiedot ja taidot tai puutteelliset palvelut. Lisäksi reitistöistä ja palveluista on oltava saatavilla ymmärrettävää ja käyttökelpoista tietoa. Reitistöjen kehittäminen vaikuttaa myös paikallisten ja lähiseutujen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkai-den viihtyvyyteen, liikkumiseen lähiseudulla ja tuo terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.Sysmän ja Hartolan alueella on olemassa reittejä, joista valtaosa on epävirallisia. Alueella liikutaan paljon sekä retki- että maastopyöräillen. Syksyllä 2018 Hartolassa pidetyssä pyörämatkailutilaisuudessa todettiin, että pyörämatkailun kehittäminen kiinnostaa sekä alueen yrittäjiä, kuntia ja muita toimijoita ja siksi alueella on mahdollisuuksia profiloitua laadukkaana pyörämatkailukohteena. Tilaisuuden päätteeksi sovittiin, että alueen potentiaali pyörämatkailukohteena selvitetään. Selvityshankkeen tavoitteena on selvittää alueen pyöräilyn ja pyörämatkailun potentiaali ja laatia pyörämatkailun kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on kansainvälistyminen.

Yhteystiedot

SYSMÄN KUNTA
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ