Urakalla Eteenpäin

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Työtehoseura ry
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat Hämeen ELY-keskus
Alkamisvuosi 2019
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen
Toteutusalue(et) Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi
Kustannusarvio 443.704,00 €
Julkinen tuki 443.704,00 €
Kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusalueiden maataloustaustaiset koneurakoitsijat ja koneurakointipalveluita kohdealueilla käyttävät kunnat, yritykset, yksityisasiakkaat ja tie- ja kiinteistönhoidon pääurakoitsijat. Koneurakointipalveluilla tarkoitetaan tässä hankkeessa maatalous-, metsä-, maarakennus- ja tie- ja kiinteistönhoitotöihin liittyviä koneurakointipalveluita. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisesti maaseutuyrittäjien koneurakointitoimintaa ja koneurakointityön tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta mm. edistämällä uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä koneurakoinnissa ja yrityksen johtamisessa sekä kehittämällä koneyrittäjien liiketoimintaosaamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada alueellisten urakointipalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaamaan nykyistä paremmin kehittämällä urakointipalveluiden myynti- ja markkinointikanavia ja lisäämällä kontakteja ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Hankkeen hyödynsaajina ovat ensisijaisesti koneurakointipalveluita tarjoavat maaseutuyrittäjät, mutta myös kaikki koneurakointipalveluita kohdealueilla ostavat tahot, muun muassa muut maatilat, hevostilat, yksityishenkilöt, kunnat ja seurakunnat sekä tie- ja kiinteistönhoitoalan palveluita tarjoavat huoltoyritykset. Hanke koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kerätään kohdealueille suunnatuilla kyselyillä tietoa koneurakointipalveluiden tarjonnan ja kysynnän nykytilasta. Toisessa osiossa keskitytään digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen käytön edistämiseen ja hyödyntämiseen koneurakoinnissa ja jatkokehitetään jo tehtyjä työkaluja. Kolmas osio koostuu koneurakoitsijoille suunnatuista ajankohtaisista koulutustilaisuuksista ja neljännessä osiossa kehitetään koneurakoitsijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä ja järjestetään urakoitsija-ostaja -tapaamisia, kotimaan opintoretkiä ja ulkomaan opintomatka.

Yhteystiedot

Työtehoseura ry
Eerikki Kaila
eerikki.kaila@tts.fi
puh. 044 7143 693