Yhdessä enemmän - Hausjärven ja Kärkölän kuntien kuntalaisverkoston esiselvityshanke

Hankkeen tiedot
Toteuttaja Hausjärven kunta
Tuen muoto Hanketuki
Rahoittajat EMO ry
Alkamisvuosi 2016
Rahoitusohjelma Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020
Hanketyyppi Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke
Toteutusalue(et) Hausjärvi, Kärkölä, Kanta-Häme, Päijät-Häme
Kustannusarvio 40.000,00 €
Julkinen tuki 40.000,00 €
Kuvaus
Hausjärvi ja Kärkölä muodostavat yhdessä kylien verkoston, joka on melko hajallaan toisistaan. Tämä kylien toiminta ja paikallisuus saatetaan yhteen kehittämällä paikallisesti toimiva kuntalaisverkosto. Paikalliset yhdistykset ja asukkaat ovat ilmaisseet tahtonsa reaaliajassa toimivasta tiedottamisen sähköisestä välineestä, jossa kylien kuulumiset, tapahtumat ja paikallinen yrittäjyys pääsisi paremmin esiin. Hankkeella tehdään esiselvitys sisällön toteuttamistavasta, jossa sisällöt ja ylläpitäjät tulevat ratkaistuksi. Lisäksi kartoitetaan ja päivitetään kylien nykyiset tarpeet sisällön tuottamisessa osallistamalla kyläläiset eri tilaisuuksissa. Paremmalla yhteistyöllä ja kuntalaisverkostolla luodaan edellytykset kylien elinvoimaisuudelle ja uudelle yrittäjyydelle. Esiselvitys hanke pitää sisällään hankkeen toteuttamis- ja  rahoitussuunnitelman
Yhteystiedot
HAUSJÄRVEN KUNTA
Keskustie 2-4
12100 OITTI