Hämeen ELY-keskus

 

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Vihreän kasvun Häme – maaseutusuunnitelma vuosille 2014 – 2020

Hämeen ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman visio on, että vuonna 2020 Hämeen maaseutu on elinvoimainen, vihreän kasvun ja hyvinvoinnin edelläkävijä. Maaseudun elinvoimaisuus ja hyvinvointi pohjautuvat ennen kaikkea työhön ja toimeentuloon. Pääpaino onkin synnyttää kestävästi uutta elinkeinotoimintaa maaseudulle. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinmaaseutu.

Ohjelma rakentuu neljän painopistealueen ja kahden läpileikkaavan teeman varaan:

  1. Ruokaketju
  2. Metsä- ja puutuoteala, metsästä saatava energia ja muu metsän liittyvä yritystoiminta
  3. Matkailu ja siihen liittyvä palveluliiketoiminta
  4. Asuminen
  5. Biotalous – läpikäyvä teema
  6. Yrittäjyys – läpikäyvä teema.

 

Voit lukea lisää Hämeen ELY-keskuksesta ja maaseudun kehittämisestä Hämeessä tästä >>