Hämeen ELY-keskus

 

Hämeen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseutuyrittäjille rahoitus- ja kehittämispalveluita. Lisäksi ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu maataloustukien käytön valvonta. Toiminnan tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja maaseudun elinkeinojen edistäminen.

 

Hämeen ELY-keskuksella on tälle vuodelle käytettävissä noin 8,4 miljoonaa euroa hankkeisiin ja yritystukiin. Noin puolet rahoituksesta on tavoitteena käyttää yritystukiin. Lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoittaa valtakunnallisia maaseudun kehittämishankkeita, joille on tälle vuodelle varattu 5,5 miljoonaa euroa.

 

Vihreän kasvun Häme – maaseutusuunnitelma vuosille 2014 – 2020

Hämeen ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman visio on, että vuonna 2020 Hämeen maaseutu on elinvoimainen, vihreän kasvun ja hyvinvoinnin edelläkävijä. Maaseudun elinvoimaisuus ja hyvinvointi pohjautuvat ennen kaikkea työhön ja toimeentuloon. Pääpaino onkin synnyttää kestävästi uutta elinkeinotoimintaa maaseudulle. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinmaaseutu.

Ohjelma rakentuu neljän painopistealueen ja kahden läpileikkaavan teeman varaan:

  1. Ruokaketju
  2. Metsä- ja puutuoteala, metsästä saatava energia ja muu metsän liittyvä yritystoiminta
  3. Matkailu ja siihen liittyvä palveluliiketoiminta
  4. Asuminen
  5. Biotalous – läpikäyvä teema
  6. Yrittäjyys – läpikäyvä teema.

 

Voit lukea lisää Hämeen ELY-keskuksesta ja maaseudun kehittämisestä Hämeessä tästä >>