Hanketuet

 

Maaseutua voidaan kehittää monenlaisilla ideoilla ja toimilla, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja kaikki toimijat.

Tukimuodot:
– kehittämishanke
– investointihanke

Lue lisää hankerahoituksen muodoista >>

 

Kuka voi hakea hanketukea?

Rahaa voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt, maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset. Tukea voivat myös saada kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta. Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

 

Tuen saamisen edellytykset

 

Rahoituksen avulla voi tehdä sellaista kehittämistyötä, jota ei voisi tehdä ilman rahoitusta. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää ennen hankkeen vireilletuloa aloitettuun toimeen.

Rahoitustua voidaan myöntää, jos toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän maaseutuohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

 

Hakemukset Hyrrään

 

Hyrrä

Rahoitusta haetaan nyt sähköisesti HYRRÄ-ohjelmassa. Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ-ohjelma toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hakijat voivat valmistella ja jättää hakemuksensa vireille HYRRÄssä. HYRRÄän voi tutustua täällä>>.

HYRRÄn käyttöön liittyvä demo-versio ja ohje- videot ovat nähtävissä Maaseutuviraston sivuilla >>.

Hyrrän käyttöön tarvitaan Katso-tunniste, johon voi tutustua osoitteessa www.vero.fi/katso. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin.