Rahoitettava toiminta

 

Yleishyödylliset hankeet

 

Yleishyödyllisen hankkeen tulee hyödyttää koko yhteisöä, ei ainoastaan ketään yksittäistä ihmistä, pientä porukkaa tai yritystä.  Rahoitus ei ole toimintatukea eli yhdistysten perustoiminnan tukemiseen rahoitusta ei voida myöntää.

Kehittämishanke

Esimerkiksi yhdistysten toiminnan kehittäminen, ympäristöön liittyvien suunnitelmien laatiminen, kylä- ja historiakirjojen kirjoittaminen.

Investointihanke

Esimerkiksi kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen rakentaminen tai remontointi, laite- ja kalustehankinnat, maisemanhoito.

Katso hanke-esimerkkejä Hämeenraitin hankerekisteristä.

Hanketuet maaseudulla

 

Muut hankemuodot

 

– Koulutus- ja tiedonvälityshankeet
– Teemahankkeet

Tarkempia tietoja ja ryhmäkohtaisia valintakriteereitä kannattaa kysyä jo ennen hankkeen ideointia oman alueesi Leader-ryhmältä tai Hämeen ELY-keskuksesta.