Viestintä ja tiedottaminen

 

Hankkelta odotetaan avoimuutta ja tiedottamista. Hämeenraitti on koonnut hankeviestinnän muistilista (2 sivua), josta on helppo tarkistaa, miten omasta hankkeesta tiedotetaan.
Katso ja tulosta Hankeviestinnän muistilista tästä tai alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

hankeviestinnan-muistilista_2sivua

 

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja ”maaseutu2020” -logoa, jonka löydät myös kuvapankista. Saat tunnukset Maaseutu.fi-kuvapan​kista.

HUOM!
Logojen pitää näkyä kaikessa toiminnassa, josta aiheutuu hankkeelle kustannuksia! Logojen pitää näkyä esimerkiksi verkkosivuilla, esitteissä, julkaisuissa, lehti-ilmoituksissa, liikelahjoissa, PP-esityksissä jne.

Logot löytyvät sähköisessä muodossa maaseutu.fi-verkkopalvelun kuvapankista.

Lue lisää hankeviestinnässä huomioon otettavista asioista ja viestintävälineistä tästä >>

 

Hanketoteuttajan tietosuojaohjeet

Ruokavirasto on koonnut tietosuojaohjeita maaseuturahaston hanketoimijoille. Tietosuojakysymykset koskevat myös hankkeita. Hanketoteuttajan tietosuojaohjeet >>

Tapahtumien markkinointiopas

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun järjestää tapahtumaa omalla kylällä tai alueella? Lue tiivis paketti: Tapahtuman markkinointiopas >>

 

Julisteet ja kyltit

 

Juliste

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50.000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

ELY-keskuksen rahoittama hanke

Julistepohja word-muodossa (.docx), ELY-keskuksen rahoittama

Julistepohja word-muodossa (.doc), ELY-keskuksen rahoittama

Julistepohja InDesign-muodossa, ELY-keskuksen rahoittama

Leader-ryhmän rahoittama hanke

Julistepohja word-muodossa (.docx), Leader-ryhmän rahoittama

Julistepohja word-muodossa (.doc), Leader-ryhmän rahoittama

Julistepohja InDesign-muodossa, Leader-ryhmän rahoittama

Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen kannalta. Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä. Hankkeissa, jotka eivät johda investointeihin, ei tarvitse käyttää julistetta tai kylttiä, jos sille ei ole mahdollista määrittää sopivaa sijoituspaikkaa hankkeen luonteen vuoksi.

Pysyvät tiedotuskyltit

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. Toimen toteuttamisen ajaksi ei tarvitse kiinnittää julistetta vaan pysyvä kyltti riittää.

Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

 

 

Mallikuvat tiedotusmateriaaleissa käytettävistä logosta

 

Voit ladata logon joko alta klikkaamalla kuvaa ja tallentamalla sen koneellesi. Painokelpoiset versiot voi ladata Maaseutu.fi-kuvapankista.

 

EU-lippu ja maaseuturahaston tunnuslause (logon käyttö pakollista):

lippu_ja_tunnuslause

 

EU:n Leader-logo (logon käyttö pakollista, jos hankkeen rahoitus tulee Leader-ryhmältä):

Logo_Leader_RGB_

 

Hämeen Leader-ryhmien logot (käyttö vapaaehtoista Leader-ryhmien rahoittamissa hankkeissa):

EMO ry

Leader_logo_rgb_emoa

 

Etpähä ry

Leader_logo_rgb_etpaha

 

Linnaseutu ry

Leader_logo_rgb_linnaseutu

 

LounaPlussa ry

Leader_logo_rgb_yksi_lounaplussa

 

Päijänne-Leader ry

Leader_logo_rgb_CS5_paijanne

 

ELY-keskus (käyttö vapaaehtoista ELY-keskuksen rahoittamisssa hankkeissa):

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB

 

Maaseutu2020-logo (logon käyttö vapaaehtoista):

Maaseutu2020_logo