Hakemuksen käsittely

 

Maaseudun yritys- ja hanketukia voi hakea jatkuvasti. Leader-ryhmissä hakemuksia käsitellään jatkuvasti. ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen.
​​

Yritystukien valintajaksot ELY-keskuksessa vuonna 2019

  • 1.11.2018- 31.1.2019
  • 1.2.2019- 30.4.2019
  • 1.5.2019- 31.7.2019
  • 1.8.2019- 31.10.2019

Hanketukien valintajaksot ELY-keskuksessa vuonna 2019

  • 1.11.2018- 28.2.2019
  • 1.3.2019- 31.5.2019
  • 1.6.2019- 31.10.2019

 

Hakemuksen valmistelu ELY-keskukselle

 

Vastuu hakemuksen valmistelusta on hakijalla. Ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseuturahoituksen asiantuntijoihin. Tutustu valmisteluvaiheessa alueelliseen maaseutuohjelmaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakemus ja tarvittavat liitteet tallennetaan HYRRÄ-järjestelmään. ELY-keskus käsittelee ja pisteyttää hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä.

 

Hakemuksen valmistelu Leader-ryhmälle

 

Päävastuullinen on hakija sidosryhmineen, Leader-ryhmällä avustava rooli. Tutustu valmisteluvaiheessa Leader-ryhmän strategiaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakija jättää Leader-ryhmälle osoitetun rahoitushakemuksen HYRRÄ-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Leader-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Neuvottelut sidosryhmien ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa, joilta voidaan tarvittaessa pyytää myös kirjallinen lausunto hallituskäsittelyä varten.

Hallituksen käsittely

Hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijana. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä. Rahoituspäätökset tehdään Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien nettisivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Varsinainen rahoituspäätös

ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen Leader-ryhmän esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi Leader-ryhmälle.