Yritysrahoitusmuodot

 

Yrityksille on saatavilla neljä erilaista rahoitusmallia

  • investointituki
  • investoinnin toteutettavuusselvitys
  • perustamistuki
  • yritysryhmähanke

 

Klikkaamalla kuvaa saat auki Maaseutuverkoston Yritystukiesitteen >>

yritysrahoitus_esite

Yrityksen investointituki

 

Rahoitusta voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi

  • rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
  • uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen
  • aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan

Investoinnin kustannusarvion tulee olla vähintään 10.000 €. Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan 20-30%.

 

Investoinnin toteutettavuustutkimus

 

Jos suunnittelet investointia, voit saada rahoitusta sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan eikä se edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, ettei investointi ole järkevää.

Voit selvittää esimerkiksi onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voit selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

Rahoitusta voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista (pois lukien maataloustuotteet ja elintarvikkeet, joilla tukitaso 40 %) . Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3.000 €.

 

Yrityksen perustamistuki

 

Kaipaisitko yrityksesi tai yritysideasi tueksi ulkopuolista apua? Perustamistuen avulla voit hankkia asiantuntija- ja kehittämispalveluita, joista voit hyötyä sekä uuden yrityksen liikkeellelähdössä että jo olemassa olevan yrityksen suuntaamisessa uusille urille. Perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamista koskeviin kokeiluihin. Tavoitteena on maaseudun yritysrakenteen monipuolistaminen ja uudistaminen kehittyvillä toimialoilla.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella. Maksimitukimäärä on 35.000 euroa. Kokeiluissa maksimituki on 10.000 euroa.


Yritysryhmähanke (vähintään kaksi yrittäjää)

 

Vähintään kaksi yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämishankkeen, jolla voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Tuen maksimitaso 90%.

Osallistuville yrityksille ei aiheudu hallinnollista päänvaivaa, koska tuki myönnetään ja maksetaan hankkeen hallinnoijalle. Hallinnoija kokoaa yritysryhmän ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat suunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

 

Lue lisää alla olevasta Yritysryhmähanke-esitteestä (klikkaa suuremmaksi) >>

Yritysryhmä_esite