Etusivulle

Avainsana arkisto sanalle: maakuntauudistus

Rahoittajasta osallistamisen asiantuntijaksi?

Maakuntauudistuksesta puhutaan päivittäin mediassa, eri tahojen tapaamisissa sekä yhä useammin myös Leader-väen keskuudessa. Onko uudistus mörkö, joka vie palvelut maaseudulta vai onko tässä tilaisuus uudenlaiseen kansalaistoimintaan? Onko Leaderillä sijaa maakunnassa ja mitä tapahtuu vuonna 2019? Tammikuun puolessa välissä asiaa pohdittiin Helsingissä.

Leaderin vahvuuksia on matalan kynnyksen toiminta ja helppo lähestyttävyys. Leader-ryhmät tavoittavat toimijat kautta Suomen ja meillä on erinomainen paikallistuntemus. Toimintatapamme on verkostomainen. Suomalaiset ryhmät ovat eurooppalaisen Leader-työn kärkeä. Monilla alueilla ryhmät ovat seutukunnan kokoava voima ja kuitenkin samalla ne ovat riippumattomia. Tämän takeena ovat Leader-hallitukset, jotka uudistuvat säännöllisesti ja joissa on edustettuina niin yritykset, yhdistykset, kunnat kuin asukkaatkin. Continue reading ”Rahoittajasta osallistamisen asiantuntijaksi?”

Missä viipyy kaupunki-Leader?

Maaseutua on nyt 20 vuotta kehitetty asukasvetoisilla kehittämisohjelmilla ja menetelmä on hyväksi havaittu. Hankkeilla on korjattu juuri niitä puutteita, joihin asukkaat ovat kylissä omassa arjessaan törmänneet.

Eikö kaupunkitaajamissa ole ihan samanlaisia tarpeita? Asukkaiden mielestä on, mutta rahoitusmekanismeja ei menetelmän tuomiseen taajamiin tahdo oikein millään syntyä. Rakennerahastojen puolella on suhtauduttu asiaan pääsääntöisesti ennakkoluuloisesti, mutta periaatteessa ESR taipuu jo tähän ja valmiutta rahoitukseen voisi löytyä.

Nyt olisi kaupunkitaajamien asukkaiden ja asukasyhdistysten syyttä ottaa koppi ja olla aloitteellisia. Tähän voisi löytyä valmiutta myös kaupunkien virka- ja luottamusmiespuolella. Porukka kasaan: yllämainitut tahot täydennettynä paikallisen Leader-ryhmän, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen ESR-rahoituksen asiantuntijalla. Sitten sorvataan kokeiluhanke, joka pitää saada nopeasti liikkeelle, jotta saadaan kokemuksia seuraavalle ohjelmakaudelle (jollainen toivottavasti tulee) ja maakuntauudistukselle. Tiedän, että työtä tämän eteen on jossain päin jo tehty, mutta nyt täytyisi pitää kiirettä, sillä uusi ohjelmakausi alkaa yllättävän pian ja maakuntauudistus toteutuu vieläkin nopeammin.

Continue reading ”Missä viipyy kaupunki-Leader?”

Maakuntauudistuksesta

”Maakuntauudistus (aiemmin aluehallintouudistus) on yksi hallituksen reformeista. Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten tehtävistä, maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.”

Tämä on suora lainaus valtionvarainministeriön www-sivuilta. Melkoisesta aluehallinnoinnin rukkauksesta on siis kyse. On puhuttu jopa maakunnallisten itsehallintoalueiden perustamisesta, joka on aika vahvasti sanottu. Uudistus vaikuttaa voimakkaasti myös maaseutuhallintoon – tarkoittaen ennen kaikkea maatalouden tukien hallinnointia ja maaseudun kehittämistehtäviä alueilla.

Continue reading ”Maakuntauudistuksesta”